Szakmai háttér

Specialitásaim

 • endoszkópos, endonazalis melléküregsebészet és határterületei
 • melléküregek pathofiziológiája, ill. orr- és melléküreg polypositás komplex terápiája
 • hallásjavító műtétek, tympanoplastica, stapedectomia
 • funkciómegtartó gégesebészet
 • photodynamiás diagnosztika és therapia

Szakmai együttműködők

 • Budai Allergiaközpont
 • Szent Imre Kórház
 • Europmed
 • Audiológia
 • IMC (képalkotó vizsgálatok)
 • dr. Horváth Gyula (labor)

Szakmai szervezeti tagságok

 • vezetõségi tag, Magyar Fül-orr-gégeorvosok Egyesülete
 • Köztestületi tag, MTA
 • Endoszkópos Szekció, Magyar Fül-orr- gégeorvosok Tudományos   Egyesülete
 • Multidiszciplináris Egynapos Sebészeti Társaság
 • Európai Rhinológiai Társaság
 • szerkeztőbizottsági tag, Fül-, Orr-, Gégegyógyászat, A Magyar Fül-,Orr-, Gégeorvosok  Egyesülete Tudományos Folyóirata
 • Europai Photobiológiai Társaság

Tudományos munka

 • 43 tudományos közlemény nemzetközi és magyar szakfolyóiratokban
 • 7 archivált videofilm
 • 81 elõadás, poster hazai és nemzetközi tudományos fórumokon
 • 2 könyvben, 2 könyvfejezet

Külföldi folyóiratokban megjelent publikációk

1.    Gönczi, J., Göblyös, P., Csokonai, L., Szilvási, I..: Role of the differential diagnosis of neck masses Röntgen-Blatter Heft  11. 41 452-57. (1988)

2.    Csokonai, V. L., Liktor, B.: Endoscopische ethmoidectomie Acta Chirurgie Maxillofacialis Österreichischen Gesellschaft f. Kiefer und Gesichtschirurgie, Wien 1989

3.    Bálint Liktor, Lajos V. Csokonai, I., Gerlinger: A new endoscopic surgical method of unilateral choanal atresia Laryngoscope  2001 Febr; 111 (2) : 364-6
(2001. évi impakt faktor – 1,375)

4.    Csokonai, L.V.,  Liktor, B., Arató, G.,  Helfferich, F.: Ewing's Sarcoma in the nasal cavity
Otolaryngology- Head and Neck Surgery 2001, 125: 665-7.
(2001. évi impakt faktor – 0,888)

5.    Halmos, Gy., Lendvai, B., Gáborján, A., Baranyi, M., Z. Szabó, L., Csokonai L.V.: Simultaneosus measurement of glutamate and dopamine release from isolated guinea pig cochlea
Neurochemistry International 40 (2002) 243-248
(2002. évi impakt faktor – 2,902)

6.    Csokonai, V.L., Fűrész, J., Szlávik, M., Veszely, G., Szalai, Gy.: In vitro study of pseudomonas lipopolysaccharid (LPS) induced IL-8 production in nasal polyposis. Otolaryngol. Head- and Neck Surgery (megjelenés folyamatban)
( 2002. évi impact factor - 1,038)

7.    Csokonai, V.L., Helfferich, F., Fodor, M.: Dacryocystoethomoidotomy. Laryngoscope (megjelenés folyamatban)
(2003.évi impact factor - 1,576)

8.    Csokonai, V.L., Horváth, B., Vidóczy, T.: Photodynamic therapy of laryngeal papillomas. Laryngoscope (megjelenés folyamatban)
(2003.évi impact factor - 1,576)

9.    Helfferich F., Uhereczky G., Boldogkoi Z., Vitez L.C., Palkovits M.: Investigation of the complex descending innervation of the dorsal cochlear nucleus in the  rat: a transneuronal tract-tracing study using pseudorabies virus Neuroscience Letters, 2003, 151 – 154
(2003. évi impact factor -2,019)

10.  K. Mészáros, T. Hacki, I. Szabolcs M. Goth, L. Kovács, H. Lohrer, L.V. Csokonai: Efficacy of Voice treatment in Male-To-Female Transsexuals. Folia Phoniatrica et Logopaedica, 57, 111-118, 2005
(2003. évi impact factor – 0,493)

11. Gy. Szalai, V. Fellegi, Zs. Szabó, L. Csokonai Vitéz: Mucormycosis Mimicks Sinusitis in a Diabetic Adult. Ann. N.Y. Acad. Sci. xxxx, 1-11, 2006
(2005. évi impact factor – 1,971)

Magyar folyóiratokban megjelent publikációk

1.   Kollár, D., Csokonai, V. L., Horvai, G.: Nyaki chondrosarcoma ritka esete Fül-orr-gégegyógyászat  31 122-25. (1985)

2.   Szabó, Gy., Kollár D., Csokonai L.: A fül-orr-gégészeti multiplex primer malignus tumorokról három eset alapján. Fül-orr-gégegyógyászat 32 61-64. (1986)

3.   Csokonai, V. L., Élő, J., Surján, L.: A gége verrucosus carcinomájáról Fül-orr-gégegyógyászat  33 213-220. (1987)

4.   Gönczi, J., Göbölyös, P., Csokonai, L., Szilvási I..: Az ultraszonográfia értéke és helye nyaki terimék differenciáldiagnosztikájában Magyar Radiológia LXIII. évf. 2. szám, 65-74. (1989)

5.   Csokonai, V. L., Zádory, K., Kaszás, I.: Gégében előforduló Lennert-limfóma Fül-orr-gégegyógyászat 37 244-248. (1991)

6.   Csokonai, V. L., Liktor, B., Helfferich, F.: A funkcionális endoscopos melléküreg sebészettel szerzett tapasztalataink Fül-orr-gégegyógyászat 38 255-259  (1992)

7.   Csokonai, V. L., Liktor, B., Irás, B.: A FES és a septumresectio Fül-orr-gégegyógyászat  39 95-97 (1993)

8.   Csokonai, V. L.: Az iköböl funkcionális endoscopos műtéti feltárása izolált gyulladás esetén Fül-orr-gégegyógyászat  39 99-102  (1993)

9.   Csokonai, V. L., Liktor, B., Helfferich, F.: A CT vizsgálat szerepe a funkcionális endoscopos melléküregsebészetben fül-orr-gégész szemmel. Fül-orr-gégegyógyászat  39 103-108 (1993)

10. Csokonai, V. L., Irás, B., Helfferich, F.: Az endoscopos melléküreg-sebészet jelentősége napjainkban Orvosképzés  69 374-381.  (1994)

11. Csokonai, V. L., Irás, B., Helfferich, F.: Az olfactorius neuroblastomáról az irodalmi adatok és saját esetünk 14 éves követése alapján Orvosképzés  69  227-232.  (1994)

12. Liktor, B., Csokonai, V. L., Helfferich, F.: Choanális atresia megoldása új módszerrel Fül-orr-gégegyógyászat  41 235-239 (1995)

13. Csokonai, V. L., Liktor, B.: A FESS határterületei Fül-orr-gégegyógyászat  43  195-198 (1998)

14. Csokonai, V. L., Liktor, B., Fodor, M., Finszter, T.: Endoscopos dacryocystorhinostomia laserrel Fül-orr-gégegyógyászat  45 79-84  (1999)

15. Csokonai, V. L.: Egy jól kezelhető betegség: orrpolyp Sic itur ad ASTRA 4 9  (1999)

16. Csokonai, V. L.: Felnőttkori heveny sinusitis Egészségpiac 1999

17. Csokonai, V. L., Finszter, T.: Septumresectio tampon nélkül Fül-orr-gégegyógyászat 45  150-152 (1999)

18. Csokonai, V. L., Liktor, B., Arató, G., Hellferich, F.: Extrasceletális Ewing- sarcoma az orrban
Fül-orr-gégegyógyászat  46 53-57 (1999) 

19. Csokonai, V. L., Fodor, M., Liktor, B.: Endonasalis endoscopos dacryocystorhinostomia laserrel Szemészet  3 207-210 (1999)

20. Csokonai,V.L., Csákó, L., Liktor, B:  A fejfájás gyakoriságának változása krónikus melléküreg-gyulladás miatt végzett FESS után Kérdőives feldolgozás Fül-orr-gégegyógyászat  1  16-19 (2001)

21. Csokonai, V., L. Horváth, B., Tátrai, N., Vidóczy, T.: Malignus fej-nyaki tumorok és precancerosisok fluoreszcens diagnosztikája és photodynamiás terápiája. Előzetes közlemény Fül-,orr-, gégegyógyászat 2 37-41 (2001)

22. Horváth ,B., Kisfaludy, N., Csokonai, V., L.: A gége neuroendocrin tumorainak rövid áttekintése atipusos gége carcinoidban szenvedő betegünk kapcsán Fül-, orr-, gégegyógyászat 2 47-49 (2001)

23. Csokonai, V.,L.: A funkcionalis endoszkópos melléküreg-sebészet határterületei, Photodynamiás diagnosztika és terápia Magyar Orvos  IX. évfolyam, 4. szám  2001. április

24. Csokonai, V. L.: Malignus fej-nyaki tumorok és praecancerosisok fluorescens diagnosztikája és photodynamiás terápiája Magyar Orvos X. évfolyam, 4. szám  2002 április

25. Halmos Gy., Gáborján A., Z. Szabó L., Csokonai V.L., Vizi E. Sz.: Dopamin felszabadulása izolált tengerimalac cochleából gyógyszeresen modellezett zaj és ischaemia hatására Fül-,orr-,gégegyógyászat   1 5-12 (2002)

26. Csokonai V.L.: Endonasalis, endoscopos dacryocystorhinostomia lézerrel. Ki végezze? (Évszemle, Fül-Orr-Gégészet 2003). XI 12 42 (2003)

27. Csokonai V.L., Csákó L.: Orr- és melléküreg polypok eltávolítása shaver-el Fül-, orr, gégegyógyászat 3 261-263 (2004)

28. Csokonai V.L.: Orr- és melléküreg polypok eltávolítása shaver-el. Magyar Orvos XII. évfolyam 4 36 (2004)

29. Horváth B., Csákó L., Nagy P., Csokonai V.L., Schaff Zs.: Az ets-1 transzkripciós faktor expressziójának vizsgálata immunhisztokémiai és RT-PCR módszerrel. Fül-,orr-, gégegyógyászat   3 118-124 (2005)

30. Csokonai V.L., Horváth B., Csákó L., Ender F., Kesserű B., Kruppa Z. Kiss J.:  Microvascularis jejunális kacs és deltopectoralis lebeny életképességének vizsgálata   hypopharynx és gégekiirtás defectusának rekonstrukciója után. Fül-,orr-,            gégegyógyászat 4        189-192 (2005)

31. Csákó L., Horváth B., Helfferich F., Tátrai N., Fellegi V., Csokonai V.L.: Homloküregi stent       alkalmazásának aktuális kérdései. Fül-,orr-, gégegyógyászat 4 205- 209 (2005)

32. Horváth B., Csákó L., Nagy P., Csokonai V.L., Schaff Zs. Az E-cadherin adhéziós molekula immunohisztokémiai vizsgálatat fej-nyaki planocellularis carcinomában. Fül-,orr-, gégegyógyászat  4 226-232 (2005)

33. Horváth B., Hegyesi H., Mónos M., Csokonai V.L., Schaff Zs., Falus A.: Hisztamin hatásának in vitro vizsgálata tumorok metasztatizáló képességére az ets-1 és mátrix metalloproteináz-3 (MMP-3) expresszió szabályozásán keresztül. Fül-,orr-, gégegyógyászat   1 4-11 (2006)

34. Helferrich F., Reményi Á., Szathmáry E., Csákó L., Csokonai V. L., Gerlinger I.: Orrmelléküregi osteomák műtéti eltávolítása. Fül-, orr, gégegyógyászat 3 145-151 (2011)

Kongresszusi előadás kivonatok, posterek

1.    Csokonai, V. L.: Az inoperábilis gégetumorok irradiációjával szerzett tapasztalataink. (Poster) Radiológiai Kongresszus Budapest  1984

2.    Gönczi, J., Göblyös, P., Csokonai, V. L., Szilvási, I., Kiss, F.: Comparative imaging procedures in the diagnosis of the masses of the neck (Poster) NDK Orvosi Társaságának XXIV. Radiológiai Kongresszusa 1987. január 14-17.

3.    L. Csokonai, B. Liktor, B. Irás, L. Csákó, F. Helfferich: Management of traumatic dura mater injury on the rhinobase by means of endoscopic surgery Donausymposium Oto-Rhino-Laryngology
14.-17. September 1994 Salzburg Abstract

4.    Csokonai, V. L.: Functional endoscopic sinus surgery Első Eurázsiai Orvostudományi Kongresszus és a Magyar Alapellátási Konferencia Abstract  1995

5.    L. Csokonai, B. Liktor, L. Csákó: The adjoining territories of the FESS 3rd Congress of the European Federation of Oto-Rhino-Laryngological Societies (EUFOS) June 9-14, 1996 Budapest (Abstract)

6.    Csokonai, V. L., Finszter, T., Velich, A.: The borderlines of FESS Danube symposium 1998. October 7-10. Bratislava Abstract

7.    Csokonai, V. L.: Funkcionális endoszkópos melléküregsebészet Magyar Fül-Orr-Gégeorvosok Egyesületének 35. Kongresszusa Referátum

8.    Csokonai, V. L., Finszter, T., Velich, A.: The borderlines of FESS Danube symposium 1998. October 7-10. Bratislava Abstract

9.    Csokonai, V.L.: „Funcionalis endonasalis sinus-sebészet” /FESS/ módszer előnyei és eredmények Benefit and results of „Functional endonasal sinus-surgery” (FESS). Tüdőgyógyászati, Allergológiai és Immonológiai Megbetegedések Nemzetközi Alapitvány (TAIM) International Foundation for Pulmonology, Allergology and Immonological Related Disorders (IFPAIRD) VI. Tudományos Kongresszusa Debrecen, 2001. augusztus 30-31. abstract

10. Csokonai, V.,L.: Photodynamic therapy of malignant human haed and neck tumors and precancerosis using 5-aminolevulinic acid The XVII th World Congress of The International Federation of Oto-Rhino-Laryngological Societies ( IFOS) Cairo Egypt Oct. 21-26, 2001       Abstract

11.  Lajos Vitéz Csokonai, Barnabás Horváth, Tamás Vidóczy:” 5- aminolevulinic Acid Mediated  Photodynamic Therapy For Treatment Of Head And Neck Tumours”. 10th Congress of the European Society for Photobiology(ESP) Vienna, September 6-11, 2003 Poster

12.  Szalai Gy., Fellegi V., Szabó Zs. and Csokonai V.L.: Mucomycosis mimicking as sinusitis in young adult diabetic patient. Free Paper Session (Surgical Complications). International Conference on Recent Advances in Diabetes Mellitus and its Complications. Al Ain, UAE, March 6-9, 2006

13.  Szalai Gy., Fellegi V., Székely G, Csokonai V.L.: A gyermekkori krónikus orrmelléküreg betegség kivizsgálása, kezelése funkcionális endoszkópos sebészeti gyakorlatunkig. Magyar Fül-Orr-Gégeorvosok Egyesülete, Gyermek-Fül-Orr-Gégészeti Szekciója, XVII. Kongresszusa, Siófok, 2007. március 29-31.

14.  Csokonai V.L., Szalai Gy., Hellferich F., Monos M.: A gyermekkori orrmelléküreg gyulladások műtéti therápiájával szerzett tapasztalataink. Magyar Fül-Orr-Gégeorvosok Egyesülete, Gyermek-Fül-Orr-Gégészeti Szekciója, XVII. Kongresszusa, Siófok, 2007. március 29-31.

15.  Csákó L., Fellegi V., Horváth T., Csokonai V.L.: FESS során kialakult dura sérülés ellátása endonasalis, endoscopos úton, kettőslebeny technika alkalmazásával. Magyar Fül-Orr-Gégeorvosok Egyesülete, Gyermek-Fül-Orr-Gégészeti Szekciója, XVII. Kongresszusa, Siófok, 2007. március 29-31.

16.  Hellferich F., Virágh Sz.,  Csokonai V.L.: Az embryonális orrnyálkahártya ultrastruktúrális vizsgálata, funkcionális megfontolások a gyermekkori endoscopos sebészeti gyakorlatunkban. Magyar Fül-Orr-Gégeorvosok Egyesülete, Gyermek-Fül-Orr-Gégészeti Szekciója, XVII. Kongresszusa, Siófok, 2007. március 29-31. 

Magyar és idegennyelven tartott tudományos előadások

1.    Csokonai, V. L.: Az orr és melléküregek mikrosebészete. A Magyar Fül-Orr-Gégeorvosok Egyesületének 32-ik Kongresszusa Budapest, 1987. augusztus 26-28.

2.    Csokonai, V. L.: Endoscopos transmaxillaris ethmoidectomia (Endoscopic transmaxillary ethmoidectomy) International Meeting of the International Assotiation for Maxillofacial Surgery Miskolc 1988.

3.    Csokonai, V. L., Liktor, B.: A melléküregek mikrosebészete OTE Tudományos Ülés 1988. március

4.    Csokonai, V. L., Z. Szabó, L.: Die Bedeutung des Endoscops bei der Diagnose von Erkrankungen der Nasennebenhöhlen The part of the endoscopy in the diagnosis of the disease of the sinuses Harmadik Osztrák-Magyar Szájsebész Kongresszus Budapest, 1989. június 15-16.

5.    Csokonai, V. L., Szalai, G. (Budapest): Review of patients operated on by means of endoscopic microsurgery (mit video) 7 th Danube Symposium on Oto-Rhino-Laryngology August 30-Sept 2 1990 Budapest-Hungary

6.    Szalai, G., Csokonai, V. L., Liktor, B.: Blast transformation studies in the case of chronic paranasal sinusitis 7 th Danube Symposium on Oto-Rhino-Laryngology August 30-Sept 2 1990 Budapest-Hungary

7.    Dr. Csokonai V. Lajos: Szemléletváltás az orr és melléküreg betegségek diagnosztikájában és terápiájában (videodokumentációval) Magyar Fül-orr-Gégeorvosok Egyesülete 1992. március 13.

8.    Csokonai, V. L., Liktor, B., Csákó, L., Zádory, K.: A CT szerepe a funkcionális melléküreg-sebészetben The role of CT in the functional endoscopic surgery A 16. Magyar Radiológus Kongresszus Budapest, 1992. május 28-30.

9.    Szalai G., Csokonai V. L., Liktor, B.: the role of imaging in the diagnosis of isolated sphenoiditis Európai Fül-Orr-Gége Kongresszus 1992. Nápoly

10.  Csokonai V. L., Helfferich F.: A krónikus recidiváló melléküreggyulladások korszerű terápiája és eredményeink. Magyar Fül-Orr-Gégeorvosok Egyesületének 34. Kongresszusa Debrecen, 1992 augusztus 26-29.

11.  Liktor, B., Csokonai, V. L.: A krónikus recidiváló melléküreggyulladások korszerű diagnosztikája. Magyar Fül-Orr-Gégeorvosok Egyesületének 34. Kongresszusa Debrecen, 1992. augusztus 26-29.

12.  Csokonai, V. L., Liktor, B.: A krónikus recidiváló melléküreggyulladások korszerű kezelése. Magyar Fül- Orr-Gégeorvosok Egyesületének 34. Kongresszusa Debrencen, 1992. augusztus 26-29.

13.  Csokonai, V. L.: Funkcionális orr-melléküreg sebészet A Zala Megyei Kórház Tudományos Bizottsága mint a Pécsi Akadémiai Bizottság Zala Megyei szekciója éltal rendezett tudományos ülése Zalaegerszeg, 1993. december 3.

14.  Csokonai, V. L., Csákó, L., Dékány, Z.: Funkcionális endoszkópos melléküregsebészet lehetőségei gyermekkorban Gyermek Fül-Orr-Gége Kongresszus Szeged, 1994. május 6-7.

15.  Csokonai, V. L.: A szemlélet és a sebészi gyakorlat megváltozása az orr és melléküreg-betegségek kezelésében Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, 1994. június 23. Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem Fül-Orr-Gégeklinikájának tudományos ülése

16.  Csokonai, V. L.: Functional endoscopic sinus surgery Első Eurázsiai Orvostudományi Kongresszus és a Magyar Alapellátási Konferencia Győr, 1994. szeptember 2-4.

17.  Csokonai, V. L., Liktor, B., Irás, B., Csákó, L., Helfferich, F.: Management of traumatic dura mater injury on the rhinobase by means of endoscopic surgery Donausymposium Oto-Rhino-Laryngol. Salzburg  14.-17. September  1994.

18.  Csokonai, V. L., Zádory, K.: Krónikus melléküreggyulladásban szenvedő betegek fülkürtműködésének vizsgálata tympanometriával Budapest, 1994 november 4. A Magyar Fül-Orr-Gégeorvosok Egyesülete Audiológiai Sectiojának Ünnepi Vándorgyűlése

19.  Csokonai, V. L.: A functionális endoscopos melléküregsebészet eredményei és határterületi kérdései Budapest, 1994 december 16. A Magyar Fül-Orr-Gégeorvosok Egyesületének Endoscopos Sectiot megalapító ülése

20.  Liktor, B., Horváth, B., Csokonai, V. L.: A FES-sel operált betegek követéses vizsgálata Budapest, 1995. április 21. A Magyar Fül-Orr-Gégeorvosok Egyesülete Endoscopos Sectiojának ülése

21.  Csokonai, V. L., Gáti, I., Kubatov, M.: Orbitába törő malignus rostasejttumor műtéti és rekonstrukciós megoldása szabad latissimus dorsi lebennyel Budapest, 1995 április 28. A Magyar Fül-orr-Gégeorvosok Egyesületének ülése

22.  Csokonai, V. L.: Management of traumatic dura mater injury on the rhinobase Istambul, 1995 május

23.  Csokonai, V. L.: Funkcionális endoszkópos melléküregsebészet (Főreferátum) Magyar Fül-Orr-Gégeorvosok Egyesületének 35. Kongresszusa, Pécs (1996)

24.  Csokonai, V.,L., Szalai, Gy., Szlavik, M., Veszely, G., Csákó, L., Iloncyai, L., Kovács, M., Fürész, J.: Pseudomonas LPS indukálta IL-8 termelés in vitro vizsgálata orrpolyposisban Magyar Fül-orr-gégeorvosok Egyesülete 2000. dec. 15.

25.  Csokonai, V. L., Horvát, B., Tátrai, N., Vidoczy, T.: PDT 2000. okt. Heviz Fül-Orr-Gege Kongresszus

26.  Csokonai, V.,L., Fodor, M., Helfferich, F.:Gyermekkorban végzett daryocysto-rhinostomiával szerzett tapasztalataink
Gyermek-fül-orr-gégészeti Kongresszus
Balatonfüred, 2001. május 17-19.

27.  Csokonai,V., L.: Fül-orr-gégészeti endoszkópia II. Országos Fül-orr-gégészeti Szakdolgozók Konferenciája 2001. május 18-19. Debrecen

28.  Csokonai, V.L.: „Funcionalis endonasalis sinus-sebészet” /FESS/ módszer előnyei és eredmények Benefit and results of „Functional endonasal sinus-surgery” (FESS). Tüdőgyógyászati, Allergológiai és Immonológiai Megbetegedések Nemzetközi Alapitvány (TAIM) International Foundation for Pulmonology, Allergology and Immonological Related Disorders (IFPAIRD) VI. Tudományos Kongresszusa Debrecen, 2001. augusztus 30-31.

29.  Csokonai, V. L., Horvát, B., Tátrai, N., Vidoczy, T.: PDT 2000. okt. Hévíz Fül-Orr-Gege Kongresszus

30.  Csokonai, V.L.:  Fej-nyaki tumorok és precancerosisok fluoreszcens diagnosztikája és photodynamiás terápiája A Magyar Fül-orr-gégeorvosok Egyesületének és a Szent Rókus Kórház és Intézményei Fül-orr gége és Fej-nyaksebészeti Osztályának rendezésében Tudományos ülés és megemlékezés Réthi Aurél professzor úrról 2001. november 16.

31.  Csokonai, V.L.: A krónikus orrmelléküregi gyulladás mint góc. „Medipharma” 2002 Kongresszus (Budapest) – Továbbképző Rendezvény 2002. március 26-28.

32.  Csokonai. V.L., Balázs, A.: Orr- és melléküreg polypozitás kezelése 2001-ben Magyarországon. Budapest, MFOE Rhinológiai Szekció Ülés (2002. április 26.)

33.  Csokonai, V.L., Fodor, M., Hellferich, F.: Endonasalis dacryocystorhinostomia (DCR) gyermekkorban V. Ametropia Kongresszus, A Magyar Gyermekszemészek és Strabológusok Társaságának VI. Kongresszusa, A Magyar Szemorvosok és Optometristák Kontaktlencse Társaságának XII. Szimpóziuma  Szeged, 2002, május 24-25

34.  Halmos, Gy., Zelles, T., Lendvai, B., Csokonai, V.L., Vizi, E. Sz.: Intracelluláris kalciumion koncentráció mérése hemicochlea preparátumon. A Magyar Fül-, Orr- Gégeorvosok Egyesülete 37. Nemzeti Kongresszusa, Siófok, 2002. október 2-5.

35.  Dang, Ph.L., Horváth, B., Csokonai, V.L.: Tapasztalataink a herediter hemorragiás telangiectasiában (Osler-Rendu-Weber) Szenvedő orrvérző betegekkel (poszter). A Magyar Fül-, Orr- Gégeorvosok Egyesülete 37. Nemzeti Kongresszusa, Siófok, 2002. október 2-5.

36.  Horváth, B., Hegyesi, H., Csokonai, V.L., Falus, A., Schaff Zs.: A histamin hatása fej-nyaki planocelluláris daganatok metastatizáló képességére az ETS-1 és az MMP3 expresszió szabályozásán keresztül. A Magyar Fül-, Orr- Gégeorvosok Egyesülete 37. Nemzeti Kongresszusa, Siófok, 2002. október 2-5.

37.  Csokonai, V.L.: A FESS határterületi műtétei. Főreferátum A Magyar Fül-, Orr- Gégeorvosok Egyesülete 37. Nemzeti Kongresszusa, Siófok, 2002. október 2-5.

38.  Helfferich, F., Palkovits, M., Rejtő, K., Csokonai, V.L.: Az audiogén stressz hatása a központi idegrendszer monoaminerg sejtjeire patkányban. A Magyar Fül-, Orr- Gégeorvosok Egyesülete 37. Nemzeti Kongresszusa, Siófok, 2002. október 2-5.

39.  Csokonai, V.L., Fodor, M., Helfferich, F.: Diodalaserrel aszisztált DCR műtét. Hatodik Nemzeti Orvosi Laser Kongresszus. MTA Budapest, 2002. október 17-19.

40.  Csokonai, V.L., Horváth, B.,  Vidóczy, T.: Diódalaer alkalmazása a fotodinamiás           terápiában. Hatodik Nemzeti Orvosi Laser Kongresszus. MTA Budapest, 2002. október 17-19.

41.  Csokonai V. Lajos, Helfferich Frigyes, Fellegi Veronika, Zádory Krisztina: Okoz-e a krónikus orrmelléküreg gyulladás vezetéses tipusú halláscsökkenést?  Tihany, Szeptember 25-27. 2003   Magyar Fül-Orr-Gégeorvosok Egyesülete Audiológiai Szekciójának Vándorgyülése

42.  Csokonai V. Lajos: A heveny és idült orrmelléküreg-rendszeri gyulladások családorvosi  ellátása  Fül-orr-gégészeti tanfolyam a Semmelweis Egyetem II. éves családorvosi rezidensei részére  2003. Október 8-10. Budapest

43.  Csokonai V. Lajos: A „polyp shaver”-el szerzett tapasztalaink  A Magyar Fül-Orr-Gégeorvosok Egyesülete Rhinológiai Szekciójának ülése, Az orr és melléküreg polyposis therápiája ( Tematikus kerekasztal) 2004. Január 30. Budapest

44.  Csokonai Vitéz Lajos: A FESS szerepe az orrgarati váladékcsorgása kezelésében
Rhinológiai Workshop Bikal 2004. Április 16-18.

45.  Vidóczy T., Csokonai Vitéz L., Horváth B., Baranyai P. : 5-amino levulénsav indukálta fluorencencia fej-nyaki tumorok diagnosztizálásában  Szakmai Szeminárium MTA KKKI Tömeg-és Molekula-Spectrometria Alkalmazási Lehetőségei az Orvosi Diagnosztikában 2004. Április 14.

46.  Csokonai Vitéz Lajos, Horváth Tamás: Mucotomia laserrel
Magyar Fül-Orr Gégeorvosok Egyesületének Kongresszusa  Sopron 2004. Május 26-29.

47.  Helfferich Frigyes, Csákó László Csokonai Vitéz Lajos : Fronto-ethmoid osteomák endoscopos eltávolitása  Magyar Fül-Orr-Gégeorvosok Egyesületének Kongresszusa Sopron 2004. Május 26-29.

48.  Fellegi Veronika, Szalai Görgy, Csokonai Vitéz Lajos:  Mucormycosis POSTER
Magyar Fül-Orr-Gégeorvosok Egyesületének Kongresszusa Sopron 2004. Május 26-29.

49.  Udvaros István, Oberna Ferenc, Helfferich Frigyes, Zádory Krisztina, Csokonai Vitéz Lajos:  POSTER Oropharyngeális planocelluláris carcinómák epidemiológiai jellemzői és az ebből fakadó kihivások  Magyar Fül-Orr-Gégeorvosok Egyesületének Kongresszusa Sopron, 2004. Május 26-29.

50.  Tamás Vidóczy, Péter Baranyai, Lajos Csokonai Vitéz, Barnabás Horváth:  POSTER Light Delivery and Intensity Measurements for ALA-PDT in Otorhinolaryngology. XX. IUPAC Symposium on Photochemisty, Granada, Spanyolország, 2004. július 9.

51.  Tamás Vidóczy, Péter Baranyai, Lajos Csokonai Vitéz, Barnabás Horváth:  Light Delivery and Intensity Measurements for ALA-PDT in Otorhinolaryngology. CIE Expert Symposium: Light and Health, Bécs, Austria, 2004. szeptember 29.

52.  Csokonai V.L., Horváth B., Ender F., Keserű B., Farsang Z., Kruppa Z., Pavlovics G., Kiss J.: Teljes hypopharynx és gégekiírtás utáni rekonstrukció szabad jejunum kaccsal. Magyar Fül-, Orr-, Gégeorvosok Egyesülete Tudományus ülés, 2005. február 25.

53.  Csokonai V.L.: Az orr és az orrmelléküregek daganatos megbetegedései. Fül-Orr-Gégészeti és Fej-, Nyaksebészeti Klinika fül-orr-gégészeti szakvizsgaelőkészítő tanfolyam. Pécs, 2005. január 19.

54.  Csokonai V.L.: Endoszkópos orr- és melléküreg diagnosztika. Fül-Orr-Gégészeti és Fej-, Nyaksebészeti Klinika, Budapest
Rhinológiai tanfolyam, 2005. február 14.

55.  Horváth B., Vidóczy T., Csokonai V.L.: Photodinámiás terápiával szerzett tapasztalataink, különös tekintettel az orr- és melléküregben elhelyezkedő invert papillomára. Magyar Fül-, Orr-, Gégeorvosok Egyesülete Tudományus ülés, Budapest, 2005. február 25.

56.  Csokonai V.L.: Az endoszkópos orrmelléküreg-sebészet napjainkban. „Szemelvények fül-orr-gégegyógyászatból” tanfolyam. Semmelweis Egyetem, Fül-Orr-Gégészeti és Fej-, Nyaksebészeti Klinika, Budapest, 2005. március 23.

57.  Csokonai V.L.: A fotodinamikus energia és terápia elmélete és gyakorlata. Alternatív Állatgyógyászat tanfolyam. Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar, Budapest, 2005. április 2.

58.  Csokonai V.L., Horváth B., Vidóczy T.: POSTER Prospective study on 5-ALA mediated photodynamic diagnosis and photodynamic therapy for recurrent sinonasal papilloma. IPA 10th World Congress, Munich, Germany, June 22-25, 2005

59.  Vidóczy T., Baranyai P., Csokonai V.L., Horváth B.: Fotokémia a gyakorlatban: a fotodinamiás terápia bevezetése Magyarországon. Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából az MTA Kémiai Kutatóközpont Szerkezeti Kémiai Intézet előadói délutánja. Budapest 2005. november 22.

60.  Csokonai V.L.: Az orr és melléküreg rosszindulatú daganatainak endoszkópos diagnosztikája és utókezelése. Magyar Fül-, Orr-, Gégeorvosok Egyesülete, Rhinológiai Szekció Tudományos Ülése, Budapest, 2005. november 25.

61. Csokonai V.L.: A FESS határterületei. FESS kurzus. Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Fül-Orr-Gégészeti és Fej-, Nyaksebészeti klinika.
2005. február 13.

62.  Csokonai V.L.: Az orr és melléküreg rosszindulatú daganatainak endoszkópos diagnosztikája és utókezelése. Magyar Fül-, Orr-, Gégeorvosok Egyesülete, Rhinológiai Szekció Tudományos Ülése, Budapest, 2005. november 25.

63. Csokonai V.L.: A FESS határterületei. FESS kurzus. Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Fül-Orr-Gégészeti és Fej-, Nyaksebészeti klinika.
2005. február 13.

64. Csokonai V.L.: Orr és melléküregi alkalmazás. Saját tapasztalatok. Navigációs rendszer (computer vezérelt sebészet) szerepe a fül és orrmelléküreg sebészetben – Hazai tapasztalatok. Kerekasztal. A magyar fül-, orr-, gégeorvosok egyesülete 39. nemzeti kongresszusa. 2006. szeptember 7.

65. Csokonai V.L.: Endoszkópos orrmelléküreg sebészeti műtétek. Az endoscopos orrmelléküreg sebészet hazai tapasztalatai. (Kerekasztal) A magyar fül-, orr-, gégeorvosok egyesülete 39. nemzeti kongresszusa. 2006. szeptember 7.

66. Csákó L., Horváth B., Tóta J., Csokonai V.L.: A nasofrontalis átmenetet is érintő kiterjedt homloküregi osteomák ellátási stratégiája. A magyar fül-, orr-, gégeorvosok egyesülete 39. nemzeti kongresszusa. 2006. szeptember 8.

67. Mónos M., Szalai, Gy., Nagy P., Salamon, F., Zádory, K., Csokonai V.L.: Castleman betegség ritka megjelenése. A magyar fül-, orr-, gégeorvosok egyesülete 39. nemzeti kongresszusa. 2006. szeptember 9. poster

68. Horváth T., Horváth B., Csokonai V.L.: Az orrmelléküregi recidiv invertált papilloma photodynamiás kezelése. A magyar fül-, orr-, gégeorvosok egyesülete 39. nemzeti kongresszusa. 2006. szeptember 9. poster

69.  Szalai G., Csokonai V.L., Szlavik M., Veszely G., Furesz J.: Natural LPS induced IL-8 response in vitro in nasal polyposis. 50. Österreichischer HNO-Kongress 2006. Standards und Perspektiven in der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde. Klagenfurt, 2006. szeptember 13-17. előadás

70.  Csokonai V.L.: A szédülés fül-orr-gégészeti vonatkozásai (betahisztin). Solvay Pharma, 2007. március 27.

71.  Szalai Gy., Fellegi V., Székely G, Csokonai V.L.: A gyermekkori krónikus orrmelléküreg betegség kivizsgálása, kezelése funkcionális endoszkópos sebészeti gyakorlatunkig. Magyar Fül-Orr-Gégeorvosok Egyesülete, Gyermek-Fül-Orr-Gégészeti Szekciója, XVII. Kongresszusa, Siófok, 2007. március 29-31.

72.  Csokonai V.L., Szalai Gy., Hellferich F., Monos M.: A gyermekkori orrmelléküreg gyulladások műtéti therápiájával szerzett tapasztalataink. Magyar Fül-Orr-Gégeorvosok Egyesülete, Gyermek-Fül-Orr-Gégészeti Szekciója, XVII. Kongresszusa, Siófok, 2007. március 29-31.

73.  Csákó L., Fellegi V., Horváth T., Csokonai V.L.: FESS során kialakult dura sérülés ellátása endonasalis, endoscopos úton, kettőslebeny technika alkalmazásával. Magyar Fül-Orr-Gégeorvosok Egyesülete, Gyermek-Fül-Orr-Gégészeti Szekciója, XVII. Kongresszusa, Siófok, 2007. március 29-31.

74.  Hellferich F., Virágh Sz.,  Csokonai V.L.: Az embryonális orrnyálkahártya ultrastruktúrális vizsgálata, funkcionális megfontolások a gyermekkori endoscopos sebészeti gyakorlatunkban. Magyar Fül-Orr-Gégeorvosok Egyesülete, Gyermek-Fül-Orr-Gégészeti Szekciója, XVII. Kongresszusa, Siófok, 2007. március 29-31.

75. Csokonai V.L.: A felső légutak merev, illetve flexibilis endoszkópos vizsgálatának jelentősége a rhinitisek elkülönítő diagnosztikájában. MFOE Rhinológiai Szekció Ülés, Galyatető, 2007. október 12-14.

76. Az orrmelléküregek betegségeinek endoszkópos diagnosztikája és műtéti terápiája. Oftex Tanfolyam, 2011. november 21-25.

Tudományos könyvek és könyvfejezetek

1.   Tabularium, Medicinae Universalis, II. Fül-orr-gégészet (13. fejezet, 7-16) (2000)

2.   Tabularium, Otolaryngologiae,  Orrmelléküreg gyulladások (8. fejezet, 67-77) (2002)

Csokonai, V. L.: Fül-orr-gégészet  (könyvrészlet), Tabularium - Háziorvoslás  (1999)

Csokonai, V.,L.: Tabularium, Medicinae Universalis  (könyvrészlet), (2001)

 Ismeretterjesztő közlemények választott szakterületének egyetemi végzettségű művelői részére (magyar nyelven)

1.   Csokonai, V. L.: Egy jól kezelhető betegség: orrpolyp, Sic itur ad ASTRA 4 9  (1999)

2.   Csokonai, V. L.: Felnőttkori heveny sinusitis, Egészségpiac 1999

Archivált video-filmek

1.   Csokonai, V. L., Liktor, B.: Endoscopos ethmoidectomia I., Video-film OTE Video-stúdió (1987)

2.   Csokonai, V. L., Liktor, B.: Endoscopos ethmoidectomia II., Video-film OTE Video-stúdió (1988)

3.   Csokonai, V. L., Liktor, B.: A melléküregek endoscopos vizsgálata, Video-film OTE Video-stúdió (1988)

4.   Csokonai, V. L., Liktor, B.: Review of patients operated on by means of endoscopic microsurgery, Video-film OTE Video-stúdió (1990)

5.   Csokonai, V. L., Z. Szabó, L., Liktor, B.: A melléküregek modern endoscopos vizsgálata és sebészete, Video-film OTE Video-stúdió (1991)

6.   Csokonai, V. L., Liktor, B., Irás, B.: Chronicus dura fistula zárása endoscopos sebészi módszerrel, Video-film HIETE Video-stúdió (1994)

7.   Csokonai, V. L., Horváth, B.: A nervus opticus endoscopos sebészi feltárása, Video-film HIETE Video-stúdió (1994)Aliquando sadipscing ei has. Eu veniam argumentum mediocritatem nam. Vis cu timeam iracundia.
Aliquando sadipscing ei has. Eu veniam argumentum mediocritatem nam. Vis cu timeam iracundia.
Aliquando sadipscing ei has. Eu veniam argumentum mediocritatem nam. Vis cu timeam iracundia.
Aliquando sadipscing ei has. Eu veniam argumentum mediocritatem nam. Vis cu timeam iracundia.
    2007 Evista Kft.